Szimbiózis

Szimbiózis parazitákkal

Tartalom

  szimbiózis parazitákkal

  Tanulmányom célja, hogy megvizsgálja, vajon a technikák stakeholderekre való kedvező szimbiotikus vagy kedvezőtlen parazita hatása, a használat gyakorisága és időzítése befolyásolja-e és milyen módon a vállalati teljesítményt. A tanulmány ezen kívül hiánypótló szerepet is kíván betölteni, mivel a szakirodalom korábban nem vizsgálta sem a fejlődő országok, sem Magyarország kkv szektorának bootstrapping gyakorlatát.

  szimbiózis parazitákkal

  Első lépésben klaszteranalízist alkalmazok, amelynek segítségével a mintabeli vállalatokat a bootstrapping technikák hasonló használata alapján csoportosítom. Ezután az egyes csoportok teljesítményét a vállalati életszakasz új vagy megállapodott cég mentén különböző teljesítménymutatókkal foglalkoztatottak számának növekedése, dolgozói termelékenység elemzem.

  szimbiózis parazitákkal

  A mintabeli vállalatok 4 csoportja különböztethető meg: a pénzkímélő szimbiózis parazitákkal alacsony mértékben alkalmazók passzív használókmás cégek adott vállalat számára kedvezőtlen viselkedését büntetők protektíveka többnyire vagy kizárólagosan saját érdekeiket szolgáló technikákat előnyben részesítők önérdekkövetők és a bootstrapping technikákat intenzív mértékben használók intenzív használók.

  Az eltérő technikák alkalmazása folytán egyes vállalkozói csoportok eredményesebbek a többinél.

  szimbiózis parazitákkal

  Az új vállalatok közül a protektívek, a megállapodott cégek esetében viszont a passzív használók bizonyulnak a legtermelékenyebbnek. A vállalati teljesítmény jelentősebb növekedéséhez produktívabb tevékenységekre kellene fókuszálni, illetve Toxoplasma fertőzött finanszírozási forrást igénybe venni.

  A bootstrapping technikák használatának fokozása és ezáltal rövid távú célok követése helyett jövedelmezőbb a vállalati működés és a humán töke fejlesztése.

  szimbiózis parazitákkal