Account Options

Földi lehelet.

Teljes szövegű keresés Lehelet Bibliánkban a h. Jelentésvilága gazdag és összetett. Minden élőlénynek van lehelete.

A tudomány győzött: van ellenszere a fokhagymás leheletnek

Ebben az értelemben azonos a lélegzettel, a lélegzéssel járó levegőáramlással 1Kir 17,17; Ézs 2,22; 3,1; Dán 10, Isten teremtő, életadó lehelete. Csak ezáltal van élet, akár emberekről 1Móz 2,7; 5Móz 20,16; Józs 11,4; 10,40; 1Kir 15,29; Jób 27,3; 32,8; 33,4; 34,14; Ézs 42,5; 57,16; Zsolt ,6akár állatokról, madarakról van szó 1Móz 7,22; Zsolt ,29k.

földi lehelet

Ezért embereket és állatokat földi lehelet jelölhet Józs 11, Isten újjáteremtő Lelkének lehelete, aki által mindeneket megújít, halálból életre kelt Ez 37,1kk; Jn 3,8. Isten leheletének nevezi a B olykor a szelet, amely által feltárja a tenger medrét és a föld alapjait 2Móz 15,10; 2Sám 22,16; Zsolt 18,16lángra lobbantja a parazsat és fát Ézs 30,33haragja szelével elpusztítja a gonoszokat Jób 4,9; vö. Zsolt 1,4.

földi lehelet

A feltámadott Jézus rálehel tanítványaira, hogy vegyenek Szentlelket Jn 20,22a visszatérő Krisztus szája leheletével semmisíti meg a törvénytiprót 2Thessz 2,8; vö. Jn 6,63; Jel 19,

földi lehelet